Stypendia na III i IV rok studiów

Stypendyści, którzy otrzymywali stypendia pomostowe na I roku studiów mogą starać się o stypendia korporacyjne przyznawane na III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopniaStypendia przyznawane są studentom realizującym studia na kierunkach z określonych dyscyplin naukowych, na podstawie konkursów, w których wyłonieni zostają studenci o najwyższej średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów.

W ramach Programu Stypendiów Korporacyjnych realizowane są 3 konkursy adresowane do studentów realizujących studia na kierunkach z określonych dyscyplin naukowych oraz jeden konkurs dla studentów aktywnych społecznie.

Laureaci konkursów otrzymują roczne (lub półroczne*) stypendium w wysokości 10 000 zł (5 000 zł*), które jest wypłacane w 10 (5*) miesięcznych ratach po 1 000 zł.
* Studenci IV roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy kończą naukę na danym roku studiów w semestrze zimowym, stypendium korporacyjne otrzymują tylko w semestrze zimowym. Stypendium wynosi wówczas 5 000 zł i jest wypłacane w 5 miesięcznych ratach po 1 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat udziału w konkursach można odnaleźć w Regulaminach poszczególnych konkursów korporacyjnych.

W dotychczasowych osiemnastu edycjach konkursów korporacyjnych przyznano w sumie 1.754 stypendiów.

PARTNERZY

W edycji 2024/2025, w 3 konkursach, Partnerami finansującymi stypendia są:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja Inter Cars
Fundusz stypendialny Programu im. Prof. J. Dietla utworzony został ze środków pochodzących z darowizn indywidualnych i instytucjonalnych.

Konkurs o stypendia im. prof. Bronisława Geremka jest realizowany we współpracy z Fundacją Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.