Dokumenty

Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wydrukowany wniosek aplikacyjny, złożony on-line;
  • poświadczony przez dziekanat lub biuro obsługi studenta wyciąg (lub jego kserokopię) z postępu w studiach, zawierający oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów, poprzedzającego przyznanie stypendium. Kserokopia musi być poświadczona w dziekanacie lub biurze obsługi studenta za zgodność z oryginałem.

Wersję papierową wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29, w terminie zgodnym z harmonogramem programu.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Konkursie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności znajdziesz w Regulaminie.