Terminarz

Terminarz nowej edycji Konkursu (2019/2020) zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu w lipcu 2019 r.
Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji 2018/19.


Terminarz Konkursu o stypendia im. Profesora Bronisława Geremka na rok akademicki 2018/2019:

26 lipca 2018 r. – ogłoszenie Konkursu

30 lipca 2018 r. – uruchomienie aplikacji on-line

3 września 2018 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

6 września 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania złożonych wniosków (decyduje data stempla pocztowego)

do 22 października 2018 r. – ogłoszenie wyników Konkursu