Stypendia na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Stypendia otrzymać mogą ambitni i zdolni maturzyści z małych miast i wsi, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 10 000 zł i jest wypłacane w 10-miesięcznych ratach, od października do lipca.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych oraz staży zagranicznych w USA. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

W dotychczasowych dwudziestu-dwóch edycjach programu przyznano prawie 19 000 stypendiów na I rok studiów.

PARTNERZY

Partnerami XXIII edycji programu są Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności; Partnerzy Główni: Fundacja Inter Cars; Partnerzy: koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest przy współpracy Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”