Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Aplikowanie o stypendium im. Profesora Jerzego Dietla składa się z następujących kroków:

1. Zapoznaj się z Regulaminem i Opisem Programu a także Zasadami oceny wniosków.

2. Jeśli spełniasz warunki udziału w Programie, zapoznaj się z wykazem niezbędnych dokumentów oraz terminarzem Programu i złóż wniosek on-line wraz z załącznikami.

Aplikowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.