Stypendia językowe

O stypendia językowe mogą ubiegać się stypendyści pomostowi – studenci II, III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich albo studiów I° albo I roku stacjonarnych studiów II°. Stypendia dedykowane są studentom wszystkich kierunków studiów, za wyjątkiem filologii angielskiej (i pokrewnych).

Stypendium przyznawane jest na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczny kurs języka angielskiego, zakończony egzaminem na poziomie FCE lub CAE, albo innym na równorzędnym poziomie.

W dotychczasowych czternastu edycjach przyznano 541 stypendiów językowych.

PARTNERZY

Fundatorem Programu Stypendiów Językowych jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.