Partnerzy

Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem licznego grona renomowanych Partnerów – firm i instytucji społecznie odpowiedzialnych. Dzięki temu jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, a Fundatorzy mają pewność, że podjęta przez nich misja wyrównywania szans edukacyjnych jest realizowana w najskuteczniejszy sposób,

Autor i Partner Strategiczny Programu Stypendiów Pomostowych:

Partner Strategiczny:

Partnerzy Główni:

Partnerzy:

Organizacje współpracujące:

Patroni medialni:

Realizator:

Na przestrzeni lat w programie uczestniczyły również Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Orange, Fundacja mBanku i inne społecznie zaangażowane instytucje.