Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wniosek aplikacyjny złożony on-line;
  • dołączony do wniosku online, jako załącznik, skan poświadczonego przez dziekanat lub biuro obsługi studentawyciągu z postępu w studiach, zawierającego oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium.
    W przypadku braku adnotacji o zaliczeniu roku na wyciągu z postępu w studiach, dołącz dodatkowo zaświadczenie o zaliczeniu roku poprzedzającego przyznanie stypendium.
    Jeśli ubiegasz się o stypendium na I semestr I roku studiów II stopnia, dołącz również jako załącznik decyzję o przyjęciu na studia II stopnia.
  • esej (dowiedz się, co należy wziąć pod uwagę pisząc esej) dołączony do wniosku online jako załącznik.
    Esej musi być dołączony do wniosku gdy składasz wniosek! Nie ma możliwości dołączenia go po terminie zamknięcia aplikacji online.

Uwaga! Rekrutacja odbywa się wyłącznie elektronicznie, wszystkie dokumenty składane są tylko w trybie online. Nie ma konieczności przesyłania wydrukowanych wniosków ani załączników do siedziby Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Konkursie znajdziesz w Regulaminie i procedurze kwalifikowania.