Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji na rok akademicki 2018/2019. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2019 r.


Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wydrukowany wniosek aplikacyjny, złożony on-line;
  • wyciąg (lub jego kserokopia) z postępu w studiach, zawierający oceny z wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium. Kserokopia musi być poświadczona w dziekanacie za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Konkursie EKONOMIA+ znajdziesz w Regulaminie.