Terminarz

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Terminarz Konkursu o stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rok akademicki 2021/2022:

15 lipca 2021 r. – ogłoszenie Programu

19 lipca 2021 r. – uruchomienie aplikacji on-line

6 września 2021 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

do 17 września 2021 r. – ostateczny termin dołączenia załączników do wniosku złożonego w aplikacji on-line

połowa października 2021 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

Termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP zostanie podany w przesłanym do stypendystów mailu. Informację o dokładnej dacie przesłania tego maila zamieścimy w aktualnościach oraz na Facebooku.

do 12 marca 2022 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia semestru zimowego.

do 15 września 2022 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po semestrze zimowym studiów.


W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, terminarz może ulec zmianie.