Terminarz

Terminarz Konkursu o stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rok akademicki 2022/2023:

18 lipca 2022 r. – ogłoszenie Programu.

26 lipca 2022 r. – uruchomienie aplikacji on-line.

7 września 2022 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line (po tym terminie nie będzie można złożyć wniosku!).

do 17 września 2022 r. – ostateczny termin dołączenia załączników do wniosku złożonego w aplikacji on-line.

koniec października 2022 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu.

15 listopada 2022 r. – termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP.

do 13 marca 2023 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia semestru zimowego.

do 31 sierpnia 2023 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zrealizowania aktywności społecznej w ramach projektów FEP – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania.

do 15 września 2023 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po semestrze zimowym studiów.


W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, terminarz może ulec zmianie.