Terminarz

Terminarz Konkursu o stypendia EKONOMIA+ Narodowego Banku Polskiego na rok akademicki 2022/2023:

18 lipca 2022 r. – ogłoszenie Programu.

26 lipca 2022 r. – uruchomienie aplikacji on-line.

7 września 2022 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line (po tym terminie nie będzie można złożyć wniosku!).

do 17 września 2022 r. – ostateczny termin dołączenia załączników do wniosku złożonego w aplikacji on-line.

koniec października 2022 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu.

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

połowa listopada 2022 r. – termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP. Informację o dokładnej dacie przesłania do FEP zamieścimy w mailu, w aktualnościach na stronie PSP  oraz na Facebooku.

do 13 marca 2023 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia semestru zimowego.

do 31 sierpnia 2023 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zrealizowania aktywności społecznej w ramach projektów FEP – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania.

do 15 września 2023 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po semestrze zimowym studiów.


W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, terminarz może ulec zmianie.