Terminarz

Terminarz Konkursu o stypendia EKONOMIA+ Narodowego Banku Polskiego na rok akademicki 2020/2021:

2 lipca 2020 r. – ogłoszenie Programu

10 lipca 2020 r. – uruchomienie aplikacji on-line

7 września 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

10 września 2020 r. – ostateczny termin przesyłania do FEP wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami

do 25 września 2020 r. – ostateczny termin uzupełnienia dokumentów przez kandydatów (dokumenty muszą być już w Fundacji)

Początek listopada 2020 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu
Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

Termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP zostanie podany w przesłanym do stypendystów mailu. Informację o dokładnej dacie przesłania tego maila zamieścimy w aktualnościach oraz na Facebooku.

do 12 marca 2021 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia semestru zimowego.

do 15 września 2021 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po semestrze zimowym studiów.


W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, terminarz może ulec zmianie.