Stypendia na II rok studiów

Stypendium za wyniki w nauce na II rok studiów to forma wsparcia dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów, którzy otrzymywali stypendium pomostowe na I roku studiów). Stypendia przyznawane są w ramach ogłaszanego w lipcu każdego roku Konkursu PRYMUS, do którego przystąpić mogą wszyscy stypendyści pomostowi. Tym, którzy osiągną po I roku studiów najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażują się w projekty społeczne realizowane przez FEP, przyznawane jest stypendium na II rok studiów.

Laureaci konkursu otrzymują roczne stypendium wynoszące 7.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł.

W dotychczasowych dwudziestu edycjach Konkursu stypendia otrzymało 5.533 stypendystów pomostowych.

PARTNERZY

Partnerem finansującym Konkurs PRYMUS jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW)