Stypendia na II rok studiów

Stypendium naukowe na II rok studiów to forma wsparcia dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów, którzy otrzymywali stypendium pomostowe na I roku studiów). Stypendia przyznawane są w ramach ogłaszanego w lipcu każdego roku konkursu PRYMUS, do którego przystąpić mogą wszyscy stypendyści pomostowi. Tym, którzy osiągną po I roku studiów najlepsze wyniki w nauce, przyznawane jest stypendium na II rok studiów.

Laureaci konkursu otrzymują roczne stypendium, które począwszy od roku akademickiego 2021/22 wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł.

W dotychczasowych osiemnastu edycjach Konkursu stypendia otrzymało 5 084 stypendystów pomostowych.

PARTNERZY

Partnerami finansującymi Konkurs PRYMUS są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Narodowy Bank Polski.