Regulamin

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021).
Regulamin kolejnej edycji zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Regulamin Konkursu EKONOMIA+ o stypendia Narodowego Banku Polskiego na rok akademicki 2020/2021

TUTAJ można sprawdzić, do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest studiowany kierunek na danej uczelni.