Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących naszych programów prosimy o kontakt:

STYPENDIA NA I ROK:

styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl  – osoba do kontaktu: p. Renata Janowska, tel. 42 632 59 91, kom. 572 684 312

Stypendia na II rok:

styp_II_rok@stypendia-pomostowe.pl – osoba do kontaktu: p. Katarzyna Ciach (pon., wt., czw.), tel. 42 632 59 91

Stypendia na III i IV rok:

styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl – osoba do kontaktu: p. Katarzyna Ciach (pon., wt., czw), tel. 42 632 59 91

Stypendia doktoranckie:

styp_doktoranckie@stypendia-pomostowe.pl – osoba do kontaktu: p. Anna Wiśniewska, tel. 42 632 59 91, kom. 789 204 896

Stypendia na studia za granicą:

studiuj_za_granica@stypendia-pomostowe.pl  – osoba do kontaktu: p. Renata Janowska, tel. 42 632 59 91, kom. 572 684 312

Stypendia językowe:

styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl  – osoba do kontaktu: p. Anna Wiśniewska, tel. 42 632 59 91, kom. 789 204 896

Staże zagraniczne:

internship@fep.lodz.pl  – osoba do kontaktu: p. Renata Janowska, tel. 42 632 59 91, kom. 572 684 312

Warsztaty:

warsztaty@stypendia-pomostowe.pl – osoba do kontaktu: p. Anna Wiśniewska, tel. 42 632 59 91, kom. 789 204 896

KONFERENCJE:

konferencja@fep.lodz.pl – osoba do kontaktu: p. Anna Wiśniewska, tel. 48 42 632 59 91, kom. 789 204 896

DYPLOM Z MARZEŃ:

fep@fep.lodz.pl – osoba do kontaktu: p. Anna Wiśniewska, tel. 48 42 632 59 91, kom. 789 204 896


W INNYCH SPRAWACH, SKONTAKTUJ SIĘ Z:

biuro@stypendia-pomostowe.pl