Kontakt

STYPENDIA NA I ROK:

styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl  – osoba do kontaktu: Renata Janowska, tel. 48 42 632 59 91

Stypendia na II rok:

styp_II_rok@stypendia-pomostowe.pl  – osoba do kontaktu: Katarzyna Ciach (pon., śr., czw.), tel. 48 42 632 59 91

Stypendia na III i IV rok:

styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl – osoba do kontaktu: Katarzyna Ciach (pon., śr., czw.), tel. 48 42 632 59 91

Stypendia doktoranckie:

styp_doktoranckie@stypendia-pomostowe.pl – osoba do kontaktu: Anna Wiśniewska, tel. 48 42 632 59 91

Stypendia na studia za granicą:

studiuj_za_granica@stypendia-pomostowe.pl  – osoba do kontaktu: Renata Janowska, tel. 48 42 632 59 91

Stypendia językowe:

styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl  – osoba do kontaktu: Anna Wiśniewska, tel. 48 42 632 59 91

Staże zagraniczne:

internship@fep.lodz.pl  – osoba do kontaktu: Renata Janowska, tel. 48 42 632 59 91

Warsztaty:

warsztaty@stypendia-pomostowe.pl – osoba do kontaktu: Anna Wiśniewska, tel. 48 42 632 59 91

KONFERENCJE:

konferencja@fep.lodz.pl – osoba do kontaktu: Anna Wiśniewska, tel. 48 42 632 59 91

DYPLOM Z MARZEŃ:

fep@fep.lodz.pl – osoba do kontaktu: Anna Wiśniewska, tel. 48 42 632 59 91


informacje prasowe:

a.nowak@fep.lodz.pl – osoba do kontaktu: Anna Nowak, tel. 48 42 632 59 91, kom. 660 223 851


 

W INNYCH SPRAWACH, SKONTAKTUJ SIĘ Z:

biuro@stypendia-pomostowe.pl