Regulamin


Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Regulamin Programu Stypendiów im. profesora Jerzego Dietla

FEP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Informacje o tych zmianach będą się ukazywały na stronie www.stypendia-pomostowe.pl