Regulaminy

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Regulamin stypendiów korporacyjnych im. Profesora Bronisława Geremka na rok akademicki 2021/22 wraz z procedurą kwalifikowania

TUTAJ można sprawdzić, do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest studiowany kierunek na danej uczelni.