Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla

Jeśli studiujesz na III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I roku studiów II stopnia możesz starać się o stypendium im. profesora Jerzego Dietla. Jest ono przeznaczone dla studentów wyróżniających się aktywnością społeczną, którzy dostrzegają istotne problemy społeczne i podejmują skuteczne działania, zmierzające do ich rozwiązania.

Stypendium przyznawane jest na podstawie konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczne stypendium w wysokości 10 000 zł, które jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Stypendium przyznawane jest za działalność społeczną kandydata, nie jest przyznawane na pokrycie kosztów działalności społecznej kandydata.

PARTNERZY

Autorem i realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Fundusz stypendialny Programu utworzony został ze środków pochodzących z darowizn indywidualnych i instytucjonalnych.