Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium im. Profesora Bronisława Geremka składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Konkursie o stypendium im. Profesora Bronisława Geremka;
  2. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Konkursie.
    Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
    TUTAJ można sprawdzić, do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest studiowany kierunek na danej uczelni.
  3. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line.
  4. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij, w terminie określonym w terminarzu, do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Po zakończeniu procedury konkursowej lista studentów, którzy otrzymają stypendium im. Profesora Bronisława Geremka zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.