Terminarz

Terminarz Programu Stypendiów Korporacyjnych Fundacji Inter Cars Liderzy Jutra, na rok akademicki
2023/2024:

7 lipca 2023 r. – ogłoszenie Programu i uruchomienie aplikacji on-line do składania wniosków.

7 września 2023 r. (godz. 16: 00) – zamknięcie aplikacji on-line do składania wniosków (po tym
terminie złożenie wniosku w Programie nie będzie możliwe
).

do 18 września 2023 r. – ostateczny termin dołączenia załączników do wniosku złożonego w aplikacji
on-line.

październik 2023 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu (w sekcji wyniki Konkursu).

15 listopada 2023 r. – termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP.

do 12 marca 2024 r. – termin przekazywania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia semestru zimowego.

do 15 sierpnia 2024 r. – termin przekazywania do Fundacji potwierdzeń zrealizowania aktywności
społecznej przez stypendystów Programu.