Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021).
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Aplikowanie o stypendium korporacyjne Fundacji BNP Paribas składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Konkursie o stypendium  korporacyjne Fundacji BNP Paribas;
  2. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Konkursie.
    Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
    TUTAJ można sprawdzić, czy uczelnia klasyfikowana jest jako uczelnia rolnicza/przyrodnicza.
  3. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line.
  4. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij, w terminie określonym w terminarzu, do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Po zakończeniu procedury konkursowej lista studentów, którzy otrzymają stypendium korporacyjne Fundacji BNP Paribas zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.