Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium korporacyjne Fundacji BNP Paribas składa się z następujących kroków:

  1. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Konkursie.
    Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
    TUTAJ można sprawdzić, czy uczelnia klasyfikowana jest jako uczelnia rolnicza/przyrodnicza.
  2. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line wraz z załącznikami.
    Pamiętaj o terminie określonym w terminarzu!
    Po zamknięciu aplikacji online nie ma możliwości złożenia wniosku. Możesz jedynie uzupełnić załączniki w terminie do 17.09.

Uwaga! Rekrutacja odbywa się wyłącznie elektronicznie, wszystkie dokumenty składane są tylko w trybie online. Nie ma konieczności przesyłania wydrukowanych wniosków ani załączników do siedziby Fundacji.

Po zakończeniu procedury konkursowej lista studentów, którzy otrzymają stypendium korporacyjne Fundacji BNP Paribas zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.