Stypendia NA STUDIA

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym maturzyści i studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendia na studia, począwszy już od I roku studiów. Stypendyści osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na starszych latach studiów.

O stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się maturzyści ze wsi małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych.

Dodatkowo, kandydaci do stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium na I rok studiów wynosi 10 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

O stypendia na wyższe lata studiów mogą się ubiegać najlepsi studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku studiów.

Stypendium na II rok studiów jest przyznawane najlepszym stypendystom pomostowym w ramach Programu PRYMUS. Minimalna średnia kwalifikująca do udziału w konkursie wynosi 4,0. Stypendium w wysokości 10 000 zł wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach.

Stypendia na III i IV rok studiów skierowane są do stypendystów programu – studentów realizujących studia w ramach określonych dyscyplin naukowych, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0. Stypendia wynoszą 10 000 zł i wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach.

Stypendium językowe skierowane jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych chcących poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Stypendium przyznawane jest w formie rocznego kursu języka angielskiego kończącego się egzaminem First Certificate in English lub Certificate in Advanced English.

Stypendyści mogą również brać udział w warsztatach „Kariera i rynek pracy” i konferencjach „Naukowy Start”, a także ubiegać się o staże w USA w ramach Polish-American Internship Initiative oraz o staże w ramach Transatlantic Future Leaders Forum.

Zachęcamy również naszych stypendystów do udziału w Programie PROJEKTOR – Wolontariat Studencki. To program, w którym grupy studentów-wolontariuszy realizują przygotowane przez siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej z małych miejscowości. Udział w Projektorze daje studentom okazję do nabycia doświadczenia i  rozwinięcia umiejętności pracy z dziećmi i pracy w zespole, możliwość rozwoju osobistego, okazję do dzielenia się pasjami i zdobycia doświadczeń wolontariackich.

PARTNERZY

Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem wielu renomowanych Partnerów.
Dzięki temu jest jednym z największych programów stypendialnych w Polsce.