Stypendia NA STUDIA

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym maturzyści i studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendia na studia, począwszy już od I roku studiów. Stypendyści osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na starszych latach studiów.

O stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się maturzyści ze wsi małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych.

Dodatkowo, kandydaci do stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium na I rok studiów wynosi 7 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

O stypendia na wyższe lata studiów mogą się ubiegać najlepsi studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku studiów.

Stypendium na II rok studiów jest przyznawane najlepszym stypendystom pomostowym w ramach Programu PRYMUS. Minimalna średnia kwalifikująca do udziału w konkursie wynosi 4,0. Stypendium w wysokości 7 000 zł wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach.

Stypendia na III i IV rok studiów skierowane są do stypendystów programu – studentów realizujących studia w ramach określonych dyscyplin naukowych, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0. Stypendia wynoszą 7 000 zł i wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach.

Stypendium językowe skierowane jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych chcących poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Stypendium przyznawane jest w formie rocznego kursu języka angielskiego kończącego się egzaminem First Certificate in English lub Certificate in Advanced English.

Stypendium Studiuj za granicą skierowane jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy planują wyjazd na stypendium zagraniczne, w ramach wymiany studentów Erasmus+.

Stypendyści mogą również brać udział w warsztatach „Kariera i rynek pracy” i konferencjach „Naukowy Start”, a także ubiegać się o staże w USA w ramach Polish-American Internship Initiative oraz o staże w ramach Transatlantic Future Leaders Forum.

Zachęcamy również naszych stypendystów do udziału w programie Projektor. To program, w którym grupy studentów-wolontariuszy realizują przygotowane przez siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej z małych miejscowości. Udział w Projektorze daje studentom okazję do nabycia doświadczenia i  rozwinięcia umiejętności pracy z dziećmi i pracy w zespole, możliwość rozwoju osobistego, okazję do dzielenia się pasjami i zdobycia doświadczeń wolontariackich.

PARTNERZY

Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem wielu renomowanych Partnerów.
Dzięki temu jest jednym z największych programów stypendialnych w Polsce.