Warsztaty „Kariera i rynek pracy” dla stypendystów pomostowych!

Zapraszamy stypendystów pomostowych – studentów II, III i IV roku studiów (lub I roku II°) na warsztaty „Kariera i rynek pracy”.

Chcesz być lepiej przygotowany do wejścia na rynek pracy? Chcesz wiedzieć jakie kompetencje są najbardziej cenione przez pracodawców? Chcesz poznać doświadczonych trenerów oraz ekspertów pracujących w dużym i małym biznesie, organizacjach pozarządowych oraz administracji publicznej? Nie zwlekaj – zgłoś się do udziału w warsztatach „Kariera i rynek pracy”!

Udział w warsztatach to możliwość rozwinięcia kompetencji i wiedzy, niezbędnych do wejścia na rynek pracy i pokierowania własną karierą. To także szansa poznania innych stypendystów pomostowych i ciekawego spędzenia czasu.

CO OFERUJEMY?

  • Warsztaty z zakresu planowania, rozwoju i oceny ścieżki kariery, analizy potencjału zawodowego oraz technik poszukiwania pracy, jak również przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzania CV i listów motywacyjnych;
  • Atrakcje turystyczne – zwiedzanie Warszawy;
  • Spotkania integracyjne.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Stypendyści Pomostowi – studenci II, III, IV roku studiów (lub I roku II°), którzy dotychczas nie uczestniczyli w tych warsztatach. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, decydować będzie średnia z dotychczasowego toku studiów (z wyłączeniem semestru letniego 16/17) oraz list motywacyjny kandydata. W przypadku większej liczby kandydatów, niż dostępna liczba miejsc, decydujący będzie fakt, czy ktoś posiada (lub posiadał) status stypendysty konkursu PRYMUS.

JAK, GDZIE I KIEDY?

  • Start: 2 lipca (niedziela), godzina 13:30 – 14:30 (rejestracja)
  • Zakończenie: 5 lipca (środa), godzina 15:40 (oficjalne zakończenie)
  • Miejsce: Warszawa
  • Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy.

Aby zgłosić się na warsztaty: zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w warsztatach, wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go w terminie do 7 czerwca 2017 r. na adres e-mail: warsztaty@stypendia-pomostowe.pl – z dopiskiem warsztaty w temacie wiadomości. W ślad za tym, do  9 czerwcaoryginał zgłoszenia oraz zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej z dotychczasowego toku studiów (z wyłączeniem semestru letniego 16/17) do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, na adres ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. WARSZTATÓW ZNAJDUJĄ SIĘ w zakładce Warsztaty, Konferencje i Konkursy

PROGRAM WARSZTATÓW

WARUNKI UCZESTNICTWA

FORMULARZ APLIKACYJNY

PARTNERZY

Warsztaty finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Warsztaty prowadzone będą przez firmę The New Answer.