STYPENDIUM POMOSTOWE CZEKA! 23. EDYCJA TUŻ ZA ROGIEM

Z radością ogłaszamy

XXIII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie na I rok studiów dziennych w ramach rozbudowanego, ogólnopolskiego programu stypendialnego.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów to aż 10 tysięcy złotych na wsparcie młodzieży w rozwoju. Ubiegać się o nie może każdy tegoroczny maturzysta pochodzący ze wsi lub niewielkiej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), który jest członkiem rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto, uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów (tzn. minimum 100 – zgodnie z algorytmem programu) i zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich w roku akademickim 2024/2025.

Ponadto kandydat musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
  • należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu (lista organizacji zostanie opublikowana wkrótce).

KIEDY I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM POMOSTOWE?

Rekrutacja do programu odbędzie się online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 9 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

CO ZYSKUJĄ STYPENDYŚCI?

Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 10 000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, otrzymujesz dostęp do oferty rozwojowej programu. To oznacza, że będziesz mógł/mogła uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej.

Oprócz tego, zdolni stypendyści i stypendystki, osiągający/e dobre wyniki w nauce oraz wykazujący/e się aktywnością społeczną w czasie studiów, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i staże zagraniczne.

Pamiętaj, że stając się stypendystą pomostowym na I roku, zostajesz nim do końca swoich studiów. To znaczy, że nasza oferta stypendialna i rozwojowa jest dla Ciebie dostępna, niezależnie od tego, czy w danym roku pobierasz stypendium.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o aplikowaniu oraz regulaminem programu.


O programie

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na pierwszy rok studiów. Partnerzy na cel wsparcia młodzieży przeznaczyli ponad 142,5 milionów złotych.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy: Fundacja Inter Cars i koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program jest realizowany przy współpracy Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Zapraszamy do obserwowania Stypendiów Pomostowych na Facebooku’u.