ROZLICZENIE SEMESTRU ZIMOWEGO dla studentów I roku

Stypendysto i Stypendystko, warunkiem otrzymania stypendium w semestrze letnim (od marca do lipca) jest dołączenie w systemie wniosków on-line zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego zaliczenie semestru zimowego.

Termin dostarczania zaświadczeń/zobowiązań dla stypendystów I roku upływa 12 marca 2024 roku.

Zaświadczenie z uczelni (lub podpisane zobowiązanie) należy zeskanować i załączyć na swoim koncie stypendysty klikając w „załączniki”. Załącznik musi być w formacie PDF.

Jeśli nie dostarczysz tych dokumentów, stypendium nie będzie dalej wypłacane. W razie pytań lub wątpliwości napisz na: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl lub zadzwoń na numer 572-684-312.