Relacja z Inauguracji 22. edycji Programu Stypendiów Pomostowych – ZDJĘCIA

W bieżącym roku akademickim blisko 770 studentów otrzymało stypendia na studia w ramach
Programu Stypendiów Pomostowych; w tym prawie 500 dostało stypendia na I rok studiów. Uroczysta
inauguracja XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych odbyła się 1 grudnia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

W piątek, 1 grudnia 2023 roku, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z przedstawicielami partnerów programu, spotkała się ze stypendystami pomostowymi, by uroczyście złożyć na ich ręce certyfikaty otrzymania stypendium. Spotkanie poprowadziła Joanna Jonczyk.

Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia były: wiara we własne możliwości, rozwój i sukces, o których opowiadali zaproszeni przez nas prelegenci: Łukasz Szeliga oraz Kinga Kania-Królak.

Aby nawiązać do jednego z motywów przewodnich inauguracji – sukcesu – w przestrzeni wystawowej rozmieszczono plakaty, przedstawiające absolwentów programu, na których obecni stypendyści pomostowi, mogli przeczytać inspirujące historie swoich poprzedników.

Absolwenci, których sylwetki przedstawiono na plakatach, byli laureatami poprzednich edycji konkursu dla stypendystów „Spełnione Marzenia” (który trwa również obecnie).

Do absolwentów programu nawiązała również dr Zofia Sapijaszka, Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości zarządzającej Programem Stypendiów Pomostowych. Z przeprowadzonych w tym roku badań karier dawnych stypendystów pomostowych wynika, że aż 72% jest zadowolonych ze swojego życia i stabilnie zatrudnionych, a 85% absolwentów jest zadowolonych ze swojej pracy – to tylko niektóre z informacji zawartych w przytoczonych przez Panią Prezes badaniach.

dr Zofia Sapijaszka zachęcała także aktualnych stypendystów pomostowych do korzystania z szans, które pojawią się na ich drodze oraz do rozwijania swoich kompetencji.

Wykład inauguracyjny wygłosił Łukasz Szeliga, tutor, edukator i trener, który nawiązał do własnych doświadczeń życiowych, inspirując publiczność do rozmyślań nad tym, czym tak naprawdę jest sukces? Jak każdy z nas definiuje swój sukces, a jak robi to społeczeństwo? Czerpiąc ze swojego życia, pokazał, że pomimo trudności, które napotykamy na swojej drodze, warto dbać o własny rozwój i dążyć do wyznaczonych przez siebie celów.

O swojej historii – od stypendystki pomostowej z małej miejscowości na Lubelszczyźnie, do Prezeski Zarządu Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza w Warszawie – opowiedziała absolwenta Programu Stypendiów Pomostowych, Kinga Kania-Królak.

Jestem wdzięczna za to, co dostałam i wierzę, że kolejne osoby zasługują na taką szansę, jaką dostałam – powiedziała nasza absolwentka – Bliski jest mi ten model pomagania, jak w przypadku metody housing first, najpierw troszczymy się o podstawowe potrzeby, żeby potem zaprosić od rozwoju i stworzyć bazę do tego rozwoju.

Do oficjalnego rozdania stypendiów przystąpił Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Radosław Jasiński, zapraszając na scenę także Panią Katarzyną Oleksowicz, przedstawicielkę Fundacji Inter Cars.

Galę uświetniła animacja, pokazująca jak działają stypendia pomostowe, a także występ zespołu muzycznego Syndrom, do którego należy jeden z naszych tegorocznych stypendystów pomostowych, Bartłomiej Śliwiński, wraz ze starszym bratem (absolwentem programu) – Jakubem.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 tysięcy na pierwszy rok studiów.

Celem Programu Stypendiów Pomostowych jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcia nauki na wyższej uczelni poprzez stworzenie możliwości do uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów oraz wsparcie najlepszych stypendystów w kolejnych latach edukacji akademickiej.

Autorem i Partnerem Strategicznym programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Partnerami programu są: Fundacja Inter Cars oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dwudziestu dwóch edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 142,5 miliona zł.

Realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta.