5 najczęściej zadawanych pytań dot. rekrutacji do Programu Stypendiów Pomostowych

Aplikujesz o stypendium pomostowe na I rok studiów? Nie jesteś pewien/pewna, jak wypełnić wniosek, jakie dokumenty dostarczyć i które kryteria powinieneś/powinnaś spełniać? Specjalnie dla kandydatów przygotowałyśmy przewodnik po aplikowaniu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Jaki dokument jest właściwy do poświadczenia dochodu osiągniętego w czerwcu 2023 przez członków mojej rodziny?
  • Pamiętaj, że do wniosku wliczamy dochody brutto! Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę (etat), właściwe zaświadczenie, to dokument wystawiony przez zakład pracy, na którym uwidoczniona będzie kwota brutto dochodu osiągniętego w czerwcu br.
  • Osoby zatrudnione na umowę zlecenie/o dzieło powinny przedłożyć kopię umowy zlecenia oraz rachunek do umowy z wyliczonym dochodem brutto za czerwiec br.
  • Emeryci/renciści powinni przedłożyć kopię aktualnej (z 2023 r.) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS/KRUS), na którym będzie uwidoczniona kwota brutto otrzymywanego świadczenia lub odcinek renty/emerytury za czerwiec pod warunkiem, że jest na nim uwidoczniona kwota brutto!
2. Jak liczyć liczbę punktów uzyskanych na maturze przy pomocy algorytmu?

Tutaj znajdziesz instrukcję liczenia punktów: ALGORYTM. Weź pod uwagę WSZYSTKIE egzaminy PISEMNE, zarówno obowiązkowe jak i dodatkowe, z obu poziomów.

3. Czy do dochodów rodziny powinienem doliczać świadczenie z programu 500+?

Nie, nie wliczaj do dochodu środków otrzymywanych z tego programu.

4. Czy mogę ubiegać się o stypendium na I rok jeśli to dziadkowie, a nie rodzice, pracowali w PGR?

Niestety, regulamin programu nie przewiduje takiej możliwości. W segmencie IA, dla dzieci byłych pracowników PGR, o stypendia mogą ubiegać się osoby, których rodzice lub opiekunowie prawni przez minimum 2 lata pracowali w PGR.
Jeśli masz wątpliwości czy zakład pracy, w którym pracowali Twoi rodzice był PGR, skontaktuj się z odpowiednim oddziałem terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który uczestniczy w zbieraniu wniosków w segmencie IA.

5. Co zrobić, jeśli pomyliłem się wypełniając wniosek o stypendium?

Pamiętaj, aby uważnie wypełniać wniosek. Jeśli jeszcze nie złożyłeś/łaś wniosku, możesz go edytować i wciąż wprowadzać zmiany. Jeśli wniosek jest już złożony – napisz do nas: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl Przywrócimy Twój wniosek do edycji. Wniosek po wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień powinien być ponownie złożony.


Wszystkich maturzystów, którzy spełniają warunki Programu Stypendiów Pomostowych i będą aplikować o stypendia na pierwszy rok studiów zapraszamy do lektury NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ.

Zapraszamy również do zapoznania się z przewodnikiem APLIKOWANIE KROK po KROKU – z informacjami pomocnymi przy wypełnianiu wniosku i wyjaśniającymi co dzieje się po otrzymaniu stypendium.


Podstawowe informacje dla kandydatów o stypendium pomostowe znajdują się w kolejnych zakładkach na podstronie „Stypendia na I rok studiów”: Profil Kandydata, Aplikowanie, Terminarz, Dokumenty, Regulaminy.

REKRUTACJA DO XXII EDYCJI PROGRAMU TRWA DO 18 SIERPNIA 2023 ROKU.