Kurs angielskiego czeka! Startuje stypendium językowe

Drodzy stypendyści, od dziś możecie aplikować o stypendium językowe! Jesteś stypendystą(tką) pomostowym(ą), który(a) osiąga dobre wyniki w nauce i chciał(a)byś doszlifować swoją znajomość języka angielskiego? Jeśli tak, to zapraszamy do aplikowania.

Stypendium językowe przyznawane jest na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczny kurs języka angielskiego odbywany w renomowanej szkole językowej, zakończony egzaminem FCE lub CAE, albo innym na równorzędnym poziomie.

Uwaga! Stypendyści, którzy brali udział w programie i zdali egzamin na poziomie FCE, mogą ubiegać się o stypendium językowe na kolejny poziom nauki.

Aplikacja on-line do składania wniosków jest aktywna do 28 sierpnia do godziny 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdziesz na podstronie stypendia językowe.