Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rekrutują do XX edycji programu

Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego ogłosiła nabór do rocznego, bezpłatnego programu rozwojowego dla lokalnych liderek i liderów społecznych. Jest to oferta dla osób, które mają minimum 2 lata doświadczenia w działalności społecznej, samorządowej, przewodzenia organizacjom, zespołom lub ważnej społecznie sprawie. Nabór trwa do 29 lutego 2024 r.

O Programie

Realizowany od 2004 roku przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego program Liderzy PAFW jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które wspiera rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu, polegającej na stałej współpracy z doświadczonym tutorem.

Zasadnicza część tego przedsięwzięcia to trwająca 12 miesięcy współpraca z tutorem oraz cykl szkoleń dostosowany do potrzeb oraz priorytetów ich uczestniczek i uczestników, na który składają się:

  • planowanie własnego rozwoju,
  • budowanie zespołu,
  • kierowanie organizacją,
  • komunikacja,
  • angażowanie otoczenia i budowanie partnerstwa lokalnego.

Nabyte podczas udziału w programie umiejętności mają pomóc liderom i liderkom w podejmowanych przez nich działaniach na rzecz lokalnych społeczności.

Inicjatywa Alumni

Istotną część programu stanowi oferta dla absolwentek i absolwentówinicjatywa Alumni. Umożliwia im ona m.in. uczestnictwo w spotkaniach ze znanymi osobami życia publicznego, udział w warsztatach dostosowanych do potrzeb absolwentów, a także uzyskanie dotacji z funduszu inicjatyw absolwenckich na realizację projektów liderskich. Ponadto, od 2008 roku, w ramach International Visitor Leadership Program, we współpracy z Ambasadą USA w Polsce, organizowane są wizyty studyjne liderów i liderek PAFW w Stanach Zjednoczonych. Rokrocznie bierze w niej udział dziesięcioosobowa grupa.

Rekrutacja

Aplikować można przesyłając wypełniony formularz wraz z niezbędnymi dokumentami do 29
lutego 2024 r
. Następnie przeprowadzone zostaną rozmowy rekrutacyjne w formule online.

Harmonogram rekrutacji, terminarz edycji, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne na stronie programu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń od kandydatów niezależna komisja ekspertów wybierze 46 osób.

Spotkania informacyjne on-line dla osób kandydujących odbędą się 8 lutego 2024  o godz. 18.00 i 20 lutego 2024 o 15.00 na platformie zoom. 

Link do spotkania zostanie opublikowany na FB i www.liderzy.pl 12 godzin przed spotkaniem.


Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pałczyńskiego.

Efekty dotychczasowych dziewiętnastu edycji programu to podniesienie kwalifikacji ponad 800 liderek i liderów lokalnych z całej Polski oraz powstanie ich aktywnej ogólnopolskiej sieci, a także wykształcenie 70 specjalistów w zakresie stosowania metody tutoringu.