Stypendia na II, III i IV rok studiów – NOWE EDYCJE

Z radością ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji do programów stypendialnych na starsze lata! Od dziś możecie aplikować o stypendium PRYMUS na II rok, a także na stypendia KORPORACYJNE na III i IV rok studiów. Rekrutacja trwa do 7 września!

Stypendia PRYMUS na II rok studiów

Na stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych programem podczas I roku studiów), którzy po I roku osiągnęli dobre wyniki w nauce, czekają stypendia na II rok.
Roczne stypendium wynosi 7.000 złotych i wypłacane jest w 10-miesięcznych ratach; każda rata wynosi 700 złotych (od października do lipca).

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia jest aktywna do 7 września do godziny 16:00. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na podstronie Stypendia na II rok.

Partnerem finansującym Konkurs PRYMUS jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).

Stypendia na III i IV rok studiów

Ogłaszamy konkursy o stypendia korporacyjne na III i IV rok studiów dla stypendystów pomostowych:

W roku akademickim 2023/2024, studenci III i IV roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich albo I roku studiów II stopnia (stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych), osiągający dobre wyniki w nauce, otrzymają roczne (lub półroczne*) stypendium w wysokości 7.000 zł (3500 zł*), które jest wypłacane w 10 (5*) miesięcznych ratach po 700 zł.
* Studenci IV roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy kończą naukę na danym roku studiów w semestrze zimowym, stypendium korporacyjne otrzymują tylko w semestrze zimowym. Stypendium wynosi wówczas 3.500 zł i jest wypłacane w 5 miesięcznych ratach po 700 zł.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia jest aktywna do 7 września do godziny 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na podstronie Stypendia na III i IV rok.

Fundatorem stypendiów jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności;
Program im. Profesora Bronisława Geremka jest realizowany przy współpracy Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.


W tym roku nie odbędzie się rekrutacja do stypendiów: EKONOMIA+ i BNP Paribas.