Zdobądź stypendium na ERASMUS+ i wyjedź na studia za granicę

Rozpoczynamy kolejną edycję Studiuj za Granicą — jeśli planujesz wyjazd na studia w ramach Erasmus+ i jesteś stypendystą pomostowym (otrzymywałeś/aś stypendium podczas I roku studiów), to możesz aplikować o dofinansowanie wyjazdu i pobytu na zagranicznej uczelni!

Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić aby aplikować o stypendium Studiuj za granicą.

Stypendium przyznawane w ramach programu ma na celu ułatwienie studentom utrzymania się i studiowania za granicą. Wysokość stypendium będzie zależna od różnicy między kosztami utrzymania (w tym studiowania) podczas studiów za granicą, a otrzymanym stypendium w ramach programu Erasmus+ i innymi przyznanymi źródłami pomocy finansowej. Wysokość miesięcznego stypendium przyznanego przez FEP nie może przekroczyć 350€, przy czym wysokość semestralnego stypendium nie może przekroczyć 1.600€.

Rekrutacja ruszyła dziś (20 lipca)! Wnioski można składać do 30 września 2023 r., do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na podstronie Stypendium Studiuj za granicą.


Fundatorem Programu Studiuj za granicą jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności.
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.