Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór wniosków o granty naukowe!

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program To The US, ogłasza nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2024/2025.

Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

  • Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub wyższy. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach lub organizacjach pozarządowej w USA.
  • Kosciuszko Foundation Grants to granty trwające od 3 do 6 miesięcy przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni lub organizacji pozarządowej w USA.
  • Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Przyznawane są maksymalnie na 9 miesięcy.

Stypendia nie są ograniczone pod kątem dziedziny – aplikować mogą osoby z dowolnej dziedziny wiedzy.

APLIKOWANIE

Termin składania wniosków mija 15 listopada 2023 r.

WYMAGANIA

Aplikować mogą wyłącznie osoby z polskim obywatelstwem lub posiadające Kartę Polaka.

Polacy zamieszkujący kraje inne niż Polska nie mogą ubiegać się o ww. stypendia.

👉🏻 Więcej informacji na temat wymagań oraz programu znajdziecie na: https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/