Warsztaty „Kariera i rynek pracy”

Warsztaty „Kariera i rynek pracy” są dodatkowym wsparciem dla stypendystów pomostowych. Udział w warsztatach to możliwość rozwinięcia kompetencji i wiedzy niezbędnych do wejścia na rynek pracy i pokierowania własną karierą. Warsztaty obejmują tematykę z zakresu planowania, rozwoju i oceny ścieżki kariery, analizę potencjału zawodowego oraz technik poszukiwania pracy, jak również przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzania CV i listów motywacyjnych. Uczestniczyć w nich mogą studenci II, III i IV roku studiów (lub I roku II°). Organizowane są raz w roku, w końcówce roku akademickiego.

Udział w warsztatach to także szansa poznania innych stypendystów pomostowych i ciekawego spędzenia czasu. Udział w warsztatach jest dla bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy.

Tegoroczne warsztaty odbyły się w Warszawie, w terminie 2-5 lipca 2017 r.

Warsztaty dla stypendystów realizowane są od 2008 roku. W latach 2015-2017 w warsztatach Kariera i rynek pracy uczestniczyło 118 stypendystów. We wcześniejszym cyklu warsztatów Pomostowi Liderzy, realizowanym w latach 2008-2014, wzięły udział 283 osoby. W sumie, w dotychczasowych dziewięciu edycjach warsztatów uczestniczyło 372 stypendystów.

Zapraszamy do lektury relacji z warsztatów „Kariera i rynek pracy” 2017!

 PARTNERZY

Warsztaty finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.