Działasz społecznie? Aplikuj o stypendium im. Prof. Jerzego Dietla

Ogłaszamy III edycję (2023/2024) Programu Stypendialnego im. prof. Jerzego Dietla dla studentów aktywnych społecznie.

Jeżeli jesteś stypendystą pomostowym i wyróżniasz się aktywnością społeczną, dostrzegasz istotne problemy społeczne i podejmujesz działanie zmierzające do ich rozwiązania, to zapraszamy do aplikowania!

O stypendia mogą ubiegać się stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku studiów), studiujący na III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich, lub studiów I stopnia albo I roku studiów II stopnia.

Stypendium przyznawane jest na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczne stypendium w wysokości 7 000 złotych, wypłacane w 10-miesięcznych ratach.

Aplikacja online do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od dziś (6 września) do 6 października 2023 r.

Więcej informacji znajdziecie na podstronie Programu: Stypendia im. prof. Jerzego Dietla


Program stypendiów im. prof. Jerzego Dietla został zainicjowany w maju 2021 roku, aby upamiętnić i kontynuować działania pierwszego prezesa Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i jednego z twórców Programu Stypendiów Pomostowych.

Profesor Jerzy Dietl szerzył idee przedsiębiorczości, otwartości na wyzwania i tolerancji. Starał się wspierać młodych z różnych środowisk w dostępie do jakościowej edukacji, aktywizować i zachęcać do działania, aby byli świadomymi i aktywnymi obywatelami Polski, Europy i świata.

Autorem i realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Fundusz stypendialny Programu utworzony został ze środków pochodzących z darowizn indywidualnych i instytucjonalnych. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!