Staż w Kongresie USA dla stypendystów pomostowych

Rozpoczęła się rekrutacja do prestiżowego programu stażowego dla polskich studentów, Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF). Na najzdolniejszych czekają staże w Kongresie USA i Parlamencie Brytyjskim.

O TFLF

Transatlantic Future Leaders Forum to fundacja, dzięki której polscy studenci i studentki mają szansę odbyć sponsorowane praktyki w biurach parlamentarnych w USA i Wielkiej Brytanii. Celem programu jest umożliwienie młodym talentom poznania realiów pracy w biurach legislacyjnych.

Integralną częścią programu są również spotkania z liderami opinii pracującymi w think-tankach, NGO, organizacjach międzynarodowych oraz z wysoko postawionymi przedstawicielami biznesu. Poprzez te doświadczenia, uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem stosunków transatlantyckich w kontekście relacji Polska-USA i Wielka Brytania, a także szerzej w ramach struktur Unii Europejskiej i NATO.

W ramach bezpłatnego stażu fundacja TFLF przyznaje każdemu z wybranych kandydatów stypendium pokrywające główne koszty uczestnictwa w programie, takich jak loty, uzyskanie wizy i zakwaterowanie.

Aplikacja i proces rekrutacyjny

W programie mogą wziąć udział studenci z polskim obywatelstwem, którzy:

  • nie ukończyli 26 roku życia (urodzeni po 1 stycznia 1998 roku).
  • biegle posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Nie mamy jednego profilu stypendysty, dlatego też poszukujemy osób studiujących rozmaite kierunki. Największe szanse będą miały osoby chętne do zmienienia na lepsze otaczającej nas rzeczywistości i zaangażowane społecznie.

Zgłoszenia do programu stażowego przyjmowane są za pośrednictwem formularza 👇. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 marca 2024 r.

Po przejściu pierwszego etapu, którym jest aplikacja online, 40 najlepszych aplikantów weźmie udział w Assessment Centre, podczas którego rozwiążą zadanie grupowe i odbędą indywidualne rozmowy z komisją złożoną z przedstawicieli TFLF oraz Partnerów programu. Profile czołowych kandydatów zostaną następnie wysłane do biur parlamentarnych, które podejmą ostateczną decyzję o tym, kto zostanie wybrany.

Więcej informacji znaleźć można na stronie programu: http://transatlanticforum.org/