Warsztaty kompetencji cyfrowych dla stypendystów

Drodzy Stypendyści! Zapraszamy Was na WARSZTATY KOMPETENCJI CYFROWYCH. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 24 kwietnia!

Dzięki naszym warsztatom możecie rozwinąć kompetencje i wiedzę niezbędne do sprawnego funkcjonowania w cyfrowym świecie. Będziecie mieli także szansę poznania innych stypendystów pomostowych i ciekawego spędzenia czasu.

CO OFERUJEMY?
Warsztaty na temat:

  • social mediów – personal branding, prywatność w social media, komunikatory i ich specyfika, hejt, trolling;
  • przechowywania oraz bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w sieci;
  • wykorzystania wizerunku, praw autorskich w sieci;
  • tworzenia własnej strony internetowej, bloga i własnej wizytówki.

GDZIE?
Warsztaty odbędą się w Łodzi. Dokładne miejsce warsztatów oraz zakwaterowania, zostaną podane w późniejszym terminie.

KIEDY?
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach:

  • 10-12 maja 2019 r.
  • 14-16 czerwca 2019 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Stypendyści Pomostowi – studenci II, III, IV roku studiów I° i I roku studiów II°. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decydować będzie średnia z dotychczasowego toku studiów (minimum 4.0) i kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na każdy z terminów jest ograniczona. 

JAK?
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy.

Aby wziąć udział – wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go w terminie do 24 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: warsztaty@stypendia-pomostowe.pl z dopiskiem warsztaty kompetencji cyfrowych. W ślad za tym, do  29 kwietnia prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, na adres ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź – zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej z dotychczasowego toku studiów.
Harmonogram warsztatów zamieszczony zostanie w terminie późniejszym.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminarzu oraz programie warsztatów.

Warsztaty finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.