Ufunduj Dyplom z Marzeń – zapraszamy lokalne NGO!

Rusza  konkurs „Dyplom z Marzeń” dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz wspierać zdolnych i niezamożnych maturzystów z małych miejscowości i spełnić ich marzenia o studiowaniu, zgłoś się do konkursu! Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych a chciałyby zostać Partnerami jego tegorocznej edycji. Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane lokalne NGO i grupy nieformalne, działające lokalnie, do udziału w programie finansowania stypendiów na I rok studiów.

Konkurs skierowany jest do organizacji, które prowadzą już programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych lub są gotowe wkrótce takie uruchomić.

Jak to działa?

Uczestnicząc w programie, organizacja może rekomendować kandydatów do stypendiów, dając młodym ludziom niepowtarzalną szansę zaistnienia w rozbudowanym, ogólnopolskim programie stypendialnym.

W jego ramach maturzyści mogą otrzymać stypendium na I rok studiów, w wysokości 10.000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Wkład finansowy organizacji wynosi 25% kosztu stypendium, pozostałą część wnoszą Partnerzy współfinansujący program.

Lista partnerów
Lista organizacji pozarządowych biorących udział w programie w poprzedniej edycji

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenie należy przesłaćwraz z pozostałymi dokumentami stanowiącymi załączniki do zgłoszenia, do dnia 24 maja 2024 roku, drogą elektroniczną na adres: fep@fep.lodz.pl

Dokumenty, regulamin oraz więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

O stypendiach pomostowych

Stypendyści programu, poza stypendium na I rok, mogą uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. Na osiągających dobre wyniki w nauce i wykazujących się aktywnością społeczną, czekają stypendia na II, III i IV rok studiów, stypendia językowe, staże zagraniczne oraz możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach, już bez udziału finansowego organizacji lokalnej.

W roku akademickim 2024/25 ponad 576 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 348 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.


Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, realizowanym w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.