STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO DLA POLAKÓW

Szanowni Stypendyści, przedstawiamy Wam ciekawą ofertę stypendiów rządu Francji dla polskich studentów. Możecie aplikować o nie do 7 marca 2018 r.

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych. Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

Program umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni (do 6100 euro).

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

  • BGF Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji.
  • BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle): stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki.
  • SSHN: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Termin składania wniosków o stypendia BGF Master 2 i BGF Cotutelle: do 7 marca 2018 roku

Więcej informacji na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja