Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium w ramach Konkursu PRYMUS składa się z następujących kroków:

  1. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Konkursie.
    Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów;
  2. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line wraz z załącznikami.
    Pamiętaj o terminie określonym w terminarzu!
    Po zamknięciu aplikacji online nie ma możliwości złożenia wniosku. Możesz jedynie uzupełnić załączniki w terminie do 17.09.

Uwaga! Rekrutacja odbywa się wyłącznie elektronicznie, wszystkie dokumenty składane są tylko w trybie online. Nie ma konieczności przesyłania wydrukowanych wniosków ani załączników do siedziby Fundacji.

Po zakończeniu procedury konkursowej lista studentów, którzy otrzymają stypendium na II rok studiów  zostanie ogłoszona w części „Wyniki konkursu”.