APLIKUJ O STYPENDIUM POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW. REKRUTACJA RUSZYŁA!

Od DZIŚ (09.07.2024) maturzyści ze wsi i małych miejscowości mogą aplikować o stypendium pomostowe w wysokości 10 tys. złotych na I rok studiów. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia!

Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania, kryteriów lub wypełniania wniosku zajrzyj do plikunajczęstsze pytania – znajdziesz tam odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów i aplikowania oraz zapoznaj się z Przewodnikiem pomocnym przy składaniu wniosku.

PROFIL KANDYDATA

Aby ubiegać się o stypendium w 23. edycji programu (2024/2025) należy:

  • ukończyć liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia i zdać maturę w bieżącym roku (2024);
  • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich;
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców;
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto (Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością);
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze (Liczbę punktów oblicz sam/a, stosując Algorytm).

Oprócz powyższych wymagań, kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać jeden z następujących warunków:

  • być finalistą/finalistką ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole ponadpodstawowej (wykaz olimpiad);

  • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+)* lub wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;

* Rodzina wielodzietna posiada trójkę (lub więcej) dzieci, które jeszcze nie osiągnęły wieku szkolnego lub uczą się/studiują stacjonarnie.

Co zyskują stypendyści pomostowi?

Stając się stypendystą pomostowym/stypendystką pomostową, poza stypendium o wartości 10 000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, otrzymujesz dostęp do oferty rozwojowej Programu. To oznacza, że będziesz mógł/mogła uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej.

Oprócz tego, zdolni stypendyści/stypendystki, osiągający/e dobre wyniki w nauce oraz wykazujący/e się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i staże za granicą (TFLF, PAII).

Pamiętaj, że stając się stypendystą pomostowym na I roku, zostajesz nim do końca swoich studiów. To znaczy, że możesz ubiegać się o stypendia na kolejne lata studiów; oferta rozwojowa jest dla Ciebie dostępna niezależnie od tego, czy w danym roku pobierasz stypendium.

O Programie

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tamtego czasu zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na pierwszy rok studiów. Partnerzy na cel wsparcia młodzieży przeznaczyli ponad 142,5 milionów złotych.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy: Fundacja Inter Cars, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych,

Zapraszamy do obserwowania Stypendiów Pomostowych na Facebooku’u.