Community Engagement Exchange Program – Aplikuj o praktykę w USA

Ruszyła rekrutacja do Community Engagement Exchange (CEE) Program na rok 2025! Dowiedz się więcej o kryteriach przyjęcia i aplikuj przed 2 lipca 2024 roku!

Czym jest CEE?

Program CEE to dynamiczna globalna sieć innowatorów współpracujących ze społecznościami w celu rozwiązania kluczowych problemów XXI wieku. CEE wyposaża zaangażowanych wizjonerów w wiedzę, umiejętności i zasoby umożliwiające opracowywanie podejść wielosektorowych oraz budowanie zdrowych i zaangażowanych społeczności w ponad 100 krajach.

CEE – posiadający doświadczenie w zakresie rozwoju przywództwa transformacyjnego – to roczny program mający na celu umożliwienie liderom społeczeństwa obywatelskiego w wieku 21–27 lat wykorzystania siły sieci, relacji i informacji dla dobra publicznego, szczególnie w kwestiach związanych z: dialogiem obywatelskim i budowaniem pokoju, otwartym i partycypacyjny rządem, kobietami i płcią, zrównoważonym rozwojem środowiskowym i zaangażowaniem młodzieży.

Pogram obejmuje

 • Trzymiesięczna praktyka w Stanach Zjednoczonych: IREX dopasowuje stypendystów do organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całych Stanach Zjednoczonych. Wyznaczeni przełożeni i współpracownicy wspierają stypendystów podczas trzymiesięcznej praktycznej praktyki zawodowej.
 • Akademia Przywództwa i Zaangażowania Obywatelskiego: stypendyści CEE zgłębiają tematykę programu poprzez interaktywny program nauczania, który obejmuje uczenie się poprzez usługi, szkolenia bezpośrednie, mentoring, profesjonalny coaching i włączenie do globalnej sieci.
 • Projekt zaangażowania społecznego (CEP): Z pomocą organizacji goszczącej i mentorów w USA stypendyści opracowują i planują projekt zaangażowania społecznego, który ma zostać zrealizowany po ich powrocie do domu. Po opuszczeniu Stanów Zjednoczonych stypendyści realizują te projekty w swoich rodzinnych społecznościach.
 • Wymiana w ramach projektu Community Engagement Project (CEP): wybrani gospodarze z USA i specjaliści CEE pojadą do kraju absolwenta i będą współpracować, aby wesprzeć realizację projektu stypendysty i przywieźć z powrotem to, czego się nauczyli, aby wzmocnić społeczności w całych Stanach Zjednoczonych lub w ich kraju.

Aplikacja

Rekrutacja na rok 2025 jest otwarta i trwa do 2 lipca 2024 roku!

 • Kandydaci i kandydatki muszą być pomiędzy 21 a 27 rokiem życia;
 • Są obywatelami i obywatelkami Polski (lub Ukrainy – pełna lista krajów pochodzenia kandydatów dostępna jest TU)
 • W momencie składania wniosku, kandydat/kandydatka musi mieszkać/pracować w kraju swojego pochodzenia (wyjątek obejmuje osoby mieszkające w innym kraju, które posiadają status uchodźcy i pracują na rzecz swojej społeczności macierzystej);
 • W momencie aplikacji, kandydat/kandydatka posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe lub wolontariackie w pracy nad kwestiami społeczności lub społeczeństwa obywatelskiego;
 • Pracuje nad inicjatywą na rzecz zaangażowania społeczności w swoim kraju, w charakterze specjalisty lub wolontariusza, z wykazanym zamiarem i wizją kontynuowania kariery zawodowej na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego lub w sektorze społeczeństwa obywatelskiego;
 • Kandydat/kandydatka jest gotowy/a by rozpocząć programu CEE w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku;
 • Kandydat/kandydatka jest w stanie otrzymać amerykańską wizę J-1;
 • Kandydat/kandydatka musi biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie; oraz
 • zobowiązać się do powrotu do swojego kraju po zakończeniu programu i wdrożeniu projektu społecznościowego.

PROGRAM POKRYWA KOSZTY:

 • Pozyskania wizy J-1;
 • Podróży do i z USA;
 • Pokrycia kosztów zakwaterowania, posiłków i innych wydatków na życie podczas pobytu w USA (w formie miesięcznego zasiłku);
 • Świadczeń zdrowotnych (w związku z ewentualnymi wypadkami i chorobami).