Stypendia doktoranckie – ruszają nowe edycje programów

Ruszają kolejne edycje: Programu Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Programu Stypendiów Doktoranckich PAFW „PhDo”.

Zapraszamy doktorantów zainteresowanych stypendiami doktoranckimi. Od 23 lipca do 2 października trwa nabór wniosków do Programów:

  • Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – adresowanego do doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie naukowej, którzy byli stypendystami pomostowymi
  • Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” – adresowanego do doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie naukowej, którzy współpracują lub zamierzają podjąć współpracę badawczo-rozwojową, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

Programy są realizowane w formie konkursów. Nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18.000 zł.

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, będący studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich, realizujący stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk, albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (utworzonym na podstawie odrębnych przepisów) oraz spełniający pozostałe warunki wybranego Programu.

Termin składania wniosków o stypendia upływa 2 października 2018 r., o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na podstronie Stypendia doktoranckie.