Staże wakacyjne PAII w USA – trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja na wakacyjne praktyki w USA w ramach prowadzonego przez FEP programu Polish-American Internship Initiative. Na stronie internetowej PAII dostępne są oferty stażowe dla studentów kierunków ogrodniczych. Termin składania wniosków on-line to 28 lutego. Zapraszamy stypendystów do aplikowania!

Dzięki PAII wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają wakacyjne praktyki w USA, w uznanych amerykańskich korporacjach. Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Podczas staży studenci zdobywają cenne doświadczenie zawodowe i mają okazję wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach.

Dostępne oferty stażowe to propozycje The Planting Fields Arboretum State Historic Park oraz The Broadmoor Hotel. Poszukiwani są studenci minimum drugiego roku studiów kierunków ogrodniczych, architektury krajobrazu, agronomii. Firmy gotowe są przyjąć 6 stażystów.

Staże organizowane są we współpracy z The Ohio Program prowadzonym przez The Ohio State University.

O udział w programie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych uczelni akademickich, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcani są uczestnicy programów „Stypendia Pomostowe” oraz  „Projektor – Wolontariat Studencki”.

Rekrutacja do programu przebiega on-line.
Termin składania elektronicznych wniosków upływa 28 lutego 2020 r. o godz. 16.00.
Więcej informacji oraz szczegółowa oferta staży pod adresem: www.paii.pl

Polish-American Internship Initiative to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspierane przez Ambasadę USA w Polsce. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.