Staż w CERN – relacja Stypendystki – Absolwentki

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy relację naszej Stypendystki – Absolwentki, Aleksandry Bartkowskiej, z rocznego stażu w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).

Od kwietnia 2019 roku do maja 2020 roku odbywałam staż w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w ramach programu Technical Studentship. Moją grupą była Vacuum, Surface and Coatings (VSC), czyli grupa zajmująca się projektowaniem, konstrukcją, operacjami, konserwacją oraz modernizacją systemów wysokiej oraz ultra-wysokiej próżni dla akceleratorów cząstek oraz detektorów.

Aleksandra Bartkowska na stażu w CERN

Pracowałam w sekcji Surface, Chemistry and Coatings (SCC), której zadaniem jest nakładanie powłok, obróbka powierzchniowa, analiza powierzchni oraz analiza chemiczna materiałów stosowanych w akceleratorach cząstek oraz detektorach.

W czasie mojego stażu podjęłam szereg aktywności, do których zalicza się m.in.: nakładanie powłok z niobu na podłoże z miedzi metodą wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego – HiPIMS  (z ang. High-power impulse magnetron sputtering) przy zastosowaniu szerokiego spektrum parametrów oraz badanie zawartości gazów resztkowych w wytworzonych warstwach metodą ablacji laserowej, korzystając z lasera excimerowego oraz spektrometrii mas.

Ponadto uczestniczyłam w licznych seminariach i wykładach dotyczących badań prowadzonych w CERNie oraz perspektyw rozwoju organizacji, a także w CERN Open Days, które odbyły się we wrześniu 2019 roku.

Aleksandra Bartkowska odbywała staż w CERN od kwietnia 2019 do maja 2020 r.

Uważam odbytą praktykę za niesamowite doświadczenie, bogate w nowe informacje, pozwalające na naukę nowatorskich, unikalnych technik badawczych i poznanie ogromnego, międzynarodowego środowiska naukowców z wielu części świata.

Mogłam na własne oczy zobaczyć na jakich zasadach funkcjonuje organizacja naukowa tak dużych rozmiarów. Poza pracą poznałam wiele młodych, zaangażowanych w naukę osób z którymi szybko się zaprzyjaźniłam i wierzę, że będą to przyjaźnie na długie lata.

Obecnie przygotowuję się do rozpoczęcia studiów doktoranckich jako Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher (ESR) na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB), w ramach programu ETN BIOREMIA finansowanego przez program Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA. Będę zajmować się wytwarzaniem i charakterystyką zwartych i porowatych stopów opartych na Fe-Mn-(Ag, Zn) o podwyższonych właściwościach antybakteryjnych do zastosowań na implanty biodegradowalne.

Pani Aleksandra Bartkowska jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych otrzymywała stypendium pomostowe na I roku studiów oraz stypendium językowe, brała udział w warsztatach dla stypendystów „Kariera i rynek pracy”, zaś w 2018 roku była aktywnym uczestnikiem konferencji stypendystów pomostowych „Naukowy Start”.

Serdecznie gratulujemy sukcesów oraz życzymy powodzenia w dalszym rozwoju pięknie zapowiadającej się kariery naukowej!