Praktyki letnie w Kongresie USA dla stypendystów pomostowych

Drodzy Stypendyści!

Przedstawiamy Wam bardzo ciekawą i prestiżową propozycję stażu – przed Wami szansa na zdobycie praktyk letnich w Kongresie Stanów Zjednoczonych! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości kontynuuje współpracę z Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), dzięki czemu stypendyści pomostowi wszystkich lat studiów mogą ubiegać się o praktyki letnie w Kongresie USA.

Trwa rekrutacja do tegorocznej edycji programu. Rekrutacja przebiega on-line, wyłącznie poprzez formularz umieszczony na stronie TFLF: http://transatlanticforum.org/apply/
Aplikacje można składać do 15 marca 2019 r.

O udział w praktykach mogą ubiegać się obywatele RP, którzy są studentami polskiej lub zagranicznej uczelni i nie ukończyli 26 roku życia. Idealni kandydaci powinni być proaktywni i zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i dodatkową. Wolontariat i doświadczenie w sektorze NGO będzie uznane za dodatkowy atut kandydata. Wybrani do drugiego etapu kandydaci będą mieli szansę zaprezentować się w czasie egzaminu ustnego w Warszawie w pierwszej połowie kwietnia. Profile najlepszych kandydatów zostaną polecone przez komisję selekcyjną osobom nadzorującym staże w biurach poszczególnych Partnerów programu w Waszyngtonie.

Praktyki trwają 6-8 tygodni i organizowane są w okresie sierpień-październik.

Koszty programu stażowego (wiza do USA, przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie) pokrywają w całości organizatorzy programu. Stażyści otrzymują również od organizatorów kieszonkowe. W przypadku podopiecznych FEP, koszty związane z odbyciem stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych zostaną pokryte przez FEP z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

UWAGA: Stypendystów FEP prosimy o zaznaczenie w CV, że są podopiecznymi Fundacji!

Organizatorem programu praktyk jest Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), instytucja powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach prominentnych przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Program został powołany do życia przez absolwentów podobnych praktyk organizowanych przez US-EU Government Initiatives (USEUGI) – instytucji działającej w latach 2004- 2014 praktycznie dzięki wysiłkom jednej osoby – p. Marka Podhoreckiego. Program zawieszono po śmierci założyciela w 2014 roku. Grupa absolwentów tego programu zebrała się pod koniec 2015 roku i postanowiła kontynuować tamtą inicjatywę, powołując do życia TFLF. Jako organizacja TFLF organizuje stażystom także kilkanaście spotkań okołostażowych. Waszyngtońscy stażyści odwiedzili m.in fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA, odbyli również spotkania m.in z prof. Josephem Stiglitzem w Banku Światowym, Ianem Brzezinskim w Atlantic Council czy byłym Ambasadorem RP w USA.

W poprzednich edycjach dwójka stypendystów pomostowych odbyła z TFLF staże w Kongresie USA: w 2018 roku Ewelina Piech-Możejko (zobacz relację), w 2017 roku Bogdan Marek (zobacz wpis).

Film podsumowujący doświadczenia stażystów poprzednich edycji: