Planowanie i zarządzanie czasem – zapraszamy na szkolenie!

Zapraszamy wszystkich Stypendystów na szkolenie online z elementami warsztatowymi „Skuteczne planowanie – praktyczne zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenie odbędzie się 17 czerwca. Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca!

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczycie się jak wyznaczać priorytety, planować zadania, będziecie potrafili stworzyć system pracy zadaniowej i blokowej, jednym słowem – dowiecie się jak zapanować nad czasem!

TEMATYKA

  • Podstawa – czym jest produktywność, jak ją rozumiemy, z jakich metod korzystamy
  • Priorytetyzacja zadań  – jak wybrać priorytety i główne zadania do wykonania
  • DeepWork i organizacja dnia pracy
  • Planowanie zadań i rozpisywanie projektów
  • Techniki planowania
  • Jak zorganizować swoje stanowisko pracy
  • Usuwanie dystraktorów
  • Budowa pozytywnych nawyków i automotywacji

Warsztaty odbędą się w formule online, w czwartek, 17 czerwca.
Czas trwania: 4 h
(patrz: opcje w formularzu zgłoszeniowym).

Zajęcia poprowadzi: Michał Barczak, GeekWork

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Stypendyści Pomostowi – studenci II, III, IV roku studiów (lub I roku II°).
W szkoleniu mogą brać udział wszyscy stypendyści wymienionych lat studiów, również Ci, którzy w tym roku akademickim nie otrzymują stypendium!
O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.

JAK?

👉 Aby wziąć udział w szkoleniu wypełnij formularz zgłoszeniowy – masz czas do 15 czerwca (wtorek), do końca dnia.

📌 Uwaga! – liczebność grupy jest limitowana, więc warto zgłosić się od razu!

Zapraszamy!

Szkolenie finansowane jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Organizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.