PIT za rok 2020 – ważna informacja

Drodzy Stypendyści,

Na Waszych indywidualnych kontach stypendysty on-line znajdują się do pobrania PIT-y za rok 2020. Informacja ta dotyczy wszystkich, którzy w roku 2020 otrzymywali stypendium pomostowe na I rok studiów, czyli aktualnych studentów I roku oraz II roku studiów, a także stypendystów, którzy otrzymywali stypendium językowe w 2020 r.

Studenci I roku – otrzymaliście od nas PIT za 2020 rok z uwidocznionymi 3 ratami stypendium, które dostaliście w semestrze zimowym 2020 r.
W sprawie rozliczenia rocznego zalecamy kontakt z Waszym Urzędem Skarbowym.

Studenci II roku – otrzymaliście od nas PIT za 2020 rok z uwidocznionymi 7 ratami stypendium pomostowego wypłacanego w semestrze letnim na pierwszym roku studiów.
W sprawie rozliczenia rocznego zalecamy kontakt z Waszym Urzędem Skarbowym.

Uwaga! Stypendium Prymus nie jest uwzględnione na formularzu PIT, ponieważ na mocy decyzji ministra jest ono nieopodatkowane.

Studenci III i IV roku – stypendia korporacyjne, podobnie jak stypendium Prymus, na mocy decyzji ministra są nieopodatkowane, dlatego też nie dostaliście formularza PIT.

Stypendyści językowi – otrzymaliście PIT za rok 2020 z uwidocznionym stypendium językowym otrzymanym w 2020 r.
W sprawie rozliczenia rocznego zalecamy kontakt z Waszym Urzędem Skarbowym.

Informacje dotyczące rozliczeń podatku można uzyskać również w Krajowej Informacji Skarbowej.