Możliwości stażowe w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski oferuje różne formy staży i praktyk zawodowych jako uzupełnienie kształcenia zawodowego młodych oraz przyczyniania się do zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

Ogólne warunki dla ubiegania się o płatny staż:

  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
  • 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki;
  • solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE;
  • staże dostępne są dla osób, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych unijnych staży lub praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej instytucji UE;

Pełna oferta staży jest opisana na specjalnie dedykowanej stronie internetowej:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships