Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie XVIII edycji Programu (rok akademicki 2019/2020). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na wiosnę 2020 r.

Zanim złożysz wniosek przeczytaj uważnie Regulamin. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, przygotuj się do wypełnienia formularzy gromadząc wcześniej niezbędne dokumenty:

Maturzyści pochodzący z rodziny byłego pracownika PGR (segment IA):

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w PGR przez co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy z PGR), wykaz oddziałów terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj.

Maturzyści uczestniczący w III etapie olimpiad przedmiotowych (segment IB):

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • kopię dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w III etapie ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad).

Maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych lub rodzin zastępczych, bądź placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) (segment IC):

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • jeśli jesteś wychowankiem rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka – zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • jeśli jesteś członkiem rodziny wielodzietnej: odpisy lub kopie aktów urodzenia Twojego rodzeństwa, które nie jest objęte obowiązkiem szkolnym; kopię legitymacji szkolnej  – jeśli rodzeństwo się uczy i nie ukończyło 21 lat; zaświadczenie z uczelni z informacją o trybie i roku studiów – gdy rodzeństwo kontynuuje naukę na studiach stacjonarnych i w bieżącym roku nie ukończyło 25 lat.

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej. Lista organizacji biorących udział w XVIII edycji dostępna jest tutaj.