Dokumenty

Zanim złożysz wniosek przeczytaj uważnie Regulamin. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, przygotuj się do wypełnienia formularzy gromadząc wcześniej niezbędne dokumenty:

Maturzyści uczestniczący w III etapie olimpiad przedmiotowych:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • kopię dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w III etapie ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole średniej (wykaz olimpiad uprawniających do aplikowania o stypendium jest tutaj).
 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
Maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych lub rodzin zastępczych, bądź placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka):
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • jeśli jesteś wychowankiem rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka – zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • jeśli jesteś członkiem rodziny wielodzietnej: odpisy lub kopie aktów urodzenia Twojego rodzeństwa, które nie jest objęte obowiązkiem szkolnym; kopię legitymacji szkolnej  – jeśli rodzeństwo się uczy i nie ukończyło 21 lat; zaświadczenie z uczelni z informacją o trybie i roku studiów – gdy rodzeństwo kontynuuje naukę na studiach stacjonarnych i w bieżącym roku nie ukończyło 25 lat.
 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.
  Lista organizacji biorących udział w XXIII edycji programu pojawi się wkrótce.
 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),

Zanim rozpoczniesz wypełnianie wniosku, koniecznie spójrz do pliku: przewodnik pomocny przy składaniu wniosku oraz najczęściej zadawane pytania – znajdziesz tam podpowiedzi, w jaki sposób wypełnić poszczególne pozycje w formularzu.