Regulaminy

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie XVIII edycji Programu (rok akademicki 2019/2020). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na wiosnę 2020 r.

Regulaminy XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych – rok akademicki 2019/2020:

Maturzyści pochodzący z rodzin byłych pracowników PGR – SEGMENT IA, Obowiązek informacyjny KOWR

Maturzyści uczestniczący w III etapie olimpiad przedmiotowych – SEGMENT IB

Maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych, lub rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka)  – SEGMENT IC

Maturzyści mający rekomendacje lokalnych NGO – SEGMENT II