Regulaminy


Regulaminy XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych – rok akademicki 2021/2022:

Maturzyści pochodzący z rodzin byłych pracowników PGR – SEGMENT IA

Maturzyści uczestniczący w III etapie olimpiad przedmiotowych – SEGMENT IB
Uwaga! Jeśli III etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej).

Maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych, lub rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka)  – SEGMENT IC

Maturzyści mający rekomendacje lokalnych NGO – SEGMENT II