Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium pomostowe składa się z następujących kroków:

  1. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Programie.
  2. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
  3. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line.
  4. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij na adres uwidoczniony na wydrukowanym wniosku.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej lista studentów, którzy otrzymają stypendium pomostowe zostanie ogłoszona w części Wyniki rekrutacji.